Wprowadzenie

Meblomarket24.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Każdego klienta Meblomarket24.pl oraz użytkownika serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na poniższej stronie.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian nie wpływa na podstawową zasadę: Meblomarket24.pl. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

W przypadku braku zgody na Politykę Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez Meblomarket24.pl.

Niektóre obszary serwisów należących do Meblomarket24.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.


Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do Meblomarket24.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych np. poprzez wypełnienie formularza lub też w inny sposób.

Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której dane te dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Meblomarket24.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane wiadomości

Meblomarket24.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Meblomarket24.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów Meblomarket24.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych  Meblomarket24.pl

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane w serwisach należących do Meblomarket24.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Meblomarket24.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Meblomarket24.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach należących do Meblomarket24.pl